FREKVENSMEDICIN

                                                                                    - framtidens medicin

                                                  FRAMTIDENS MEDICIN

Vetenskapen vet idag att all materia svänger med en viss frekvens. Människan är som ett dynamiskt energisystem uppbyggt med olika frekvenser. Alla organ, vävnader och celler har sin egen vibrationsfrekvens. När vi utsätts för långvarig stress, sjukdomar och slitage kan dessa frekvenser komma ur balans och börja svänga fel och det är då vi börjar få diverse symtom i vår kropp.

Jag arbetar med avancerad, "cutting edge" medicinsk programvara inom frekvensmedicin/kvantmedicin för att läsa av, analysera och hjälpa dina organ, vävnader och celler tillbaka till sin rätta grundfrekvens och därmed successivt återställa balansen i kroppen igen. Vi stöttar helt enkelt kroppens egna naturliga läkeprocesser, så att självläkning av systemet kan börja. Genom att hitta grundorsakerna till dina symtom kan vi komma tillrätta med de obalanser som uppstått, innan de utvecklas till något allvarligare. Vi kan också optimera många av funktionerna i kroppen, så att din kropp helt enkelt fungerar bättre och kan även hjälpa till att förebygga problem.

Kroppen – ett intelligent system
Kroppen är världens mest fantastiska maskineri. Det är ett superintelligent system där miljoner olika processer pågår samtidigt i ett komplicerat samspel. Kroppens energier samverkar med varandra och är beroende av varandra. Uppstår det stagnation eller en blockering i någon av kroppens olika processer, kommer det i sin tur påverka alla omkringliggande processer. Alla kroppens celler ingår i ett omfattande kommunikationssystem och vi har självreglerande mekanismer som hela tiden utför korrigeringar. Så länge systemet kan kommunicera ordentligt och reglera det som är fel, så kan vi hålla oss friska. Men om vi belastar systemet för mycket och för länge, kan det inte längre korrigera som det ska.