Wellness Screening
Via en  screening talar kroppen om vad som behövs för att en person ska nå en optimal hälsa. Enkelt kartläggs kroppens fysiologiska styrkor och svagheter. Resultatet gör det möjligt att ta fram individuella och effektiva frisk- och livsstilsråd. Wellness-Screening är en utveckling av ES-teck som är en tidigare version i en produktutveckling mot en evidensbaserad screening. Med denna form av hälsoundersökning kan man bedöma en persons hälsa och risker för de livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70- 80 % av alla sjukdomar.

Welless screening kombinerar en rad medicinsk-teknologiska undersökningsmetoder, och ser mätningarna i förhållande till varandra, men visar också enskilda värden. Man får en bild av kroppens homeostas (jämviktstillstånd). Att kartlägga kroppens processer är grundläggande för att hjälpa kroppen till att lösa hälsoproblem, oavsett vilken behandlingsmetod man väljer. Mätningen ger grundlag för vilka livsstilsändringar som är viktigast för att förebygga hälsoproblem och för att få kroppen i bättre balans.

 I loppet av bara fem minuter får man fram information om följande:

 • Kroppssammansättning
 • Kondition 
 • Stress
 • Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)
 • Insulinresistens och komplikationer vid diabetes 
 • pH värde och oxidativ stress 
 • Låggradig inflammation 
 • Cirkulation inklusive endotel funktion
 • Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)
 • Matsmältning
 • Underfunktion sköldkörtel 
 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning
Lista över 35 stycken av de huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening:
1. Heart rate
2. Parasympathetic activity
3. Sympathetic - stress levels
4. Performance capacity
5. Nervous system activity
6. Dry lean mass
7. Fat mass
8. Total Body Water
9. Body Mass Index
10. Insulin resistance
11. Endothelial regulation
12. Tissue inflammation
13. Heart Rate
14. Oxygen saturation
15. pH in the interstitial water
16. Oxidative stress
17. Serotonin in the brain
18. Mental Stress
19. Dopamine
20. LDL cholesterol
21. Vascular tone
22. Blood pressure
23. Minute volume from the heart
24. Stroke volume from the heart
25. Performance of the left ventricle (heart)
26. Vascular Age
27. Microcirculation
28. C-fiber (inflammation/density)
29. Thyroid (hypofunction)
30. Digestive system
31. Liver glycolysis
32. Parasympathetic response to breathing and standing challenge (heart rate)
33. Blood pressure (standing challenge)
34. Orthostatic hypotension
35. Postural orthostatic tachycardia​

För evidens, klicka på länken:
https://www.wellness-screening.se/evidens