BEHANDLING
QUEST9


Med Quest9 triggar man kroppens självläkande mekanismer, för att lösa det som inte står rätt till i kroppen. Det kan vara konkreta fysiska problem, psykiska problem, latenta problem, virus, bakterier, inflammationer, stress, alleriger etc. Med denna apparat jobbar man med orsaken till symtomen, helt utan biverkningar och risk, och man kan också förebygga problem. Med Quest9 omprogrammerar man kroppen till så som den är tänkt att fungera optimalt. Behandlingsprogrammen triggar kroppens egna funktioner för att normalisera/lösa problem. Detta är processer som jobbar i många timmar, efter en behandling och ofta blir man därför trött  efter en sådan behandling.

Så här går en session till
Du sitter avslappnad i en fotölj. Sessionen tar ca 1.5-2 timmar och många blir så avlappnade att dom somnar, beroende på vad vi jobbar med och vad som behöver korrigeras.

Efter sessionen
Självläkningsprocessen som sätts igång fortsätter flera timmar, dagar och ibland veckor efter behandlingen. Du känner inte något under själva behandlingen och det finns ingen risk för biverkningar efteråt. Vi kan varken kan överbehandla eller orsaka skada. Ibland kan du känna någon form av utrensningssymtom som t.ex. trötthet när kroppen arbetar med att rätta till problemet.