VAD JAG GÖR

Genom frekvensmedicinen kan jag använda mig av kroppens eget självkommunikationssystem för att läsa av information, korrigera obalanser och trigga kroppens egna självläkande processer. Med hjälp av medicinsk programvara kan jag stimulera mer av de frekvenser som behövs, eller så kan jag sända signaler till kroppen att den ska avlägsna vissa frekvenser, som till exempel gifter. För mig är det väldigt logiskt att samspela med kroppens egna resurser. Med hjälp av olika program kan vi påverka signalerna från hjärnan att sända ut nya frekvenser och påverka cellkommunikationen via meridianerna i kroppen för att hjälpa organen. Vi återställer kroppen till att fungera optimalt.

Kroppen har mekanismer för att korrigera det mesta, men det krävs en gedigen kunskap i anatomi, fysiologi, patologi, läkandeprocesser och kvantmedicin hos terapeuten för att kunna trigga de rätta processerna. Det är därför viktigt att du väljer en terapeut med omfattande kunskap.

Vad kan jag hjälpa dig med?
* Stress och energibrist.
* Magbesvär, matsmältningsproblem.
* Virus, svamp, parasiter, bakterier.
* Hormonobalanser.
* Klimakteriebesvär.
* Muskel- och ledbesvär.
* Psykiska besvär ex. depression, ångest, oro etc.
* Utmattning/utbrändhet.
* Problem med sköldkörteln.
* Nervsystemobalanser.
* Diverse fysiologiska obalanser.