SAMTAL
Känner du att du inte kommer vidare i livet, önskar du en förändring?

Med en kombination av traditionell psykologi och den nya tidens snabba förändringstekniker och med ett holistiskt och energimässigt perspektiv, får du hjälp på ett helt nytt och enkelt sätt att bli fri från dina omedvetna hinder och blockeringar som håller dig tillbaka. Genom att arbeta med metoder som förändrar din energi på ett djupgående och varaktigt plan, kan jag hjälpa dig att hitta ditt inre flöde och din livskraft.

Jag jobbar via telefon eller så träffas vi på min mottagning.